ERCP ile taş çıkarıldıktan sonra tekrar taş oluşur mu?


Safra yollarındaki taşlar primer safra yolu taşları ve sekonder safra yolu taşları olarak ikiye ayrılır.

Genellikle sekonder taşlar safra kesesinden düşen taşlardır. Eğer safra kesesinden koledoğa bir taş düşmüş ve alınmışsa mutlaka safra kesesinin de alınması önerilir. Çünkü safra kesesi alınmadığı sürece kaynak orası olduğu için tekrar taş düşebilir.

Ama safra kesesi alındıktan sonra 7-10 yıl geçmiş ve koledokta tekrar taş oluşmuşsa onlara primer safra yolu taşları denmektedir. Eğer koledok çok genişse bazen orada kendiliğinden -çünkü kişideki safra taş yapma özelliğinde olduğu için- taş oluşturabilir. Genellikle safra kesesinden düşen taşlar safra yoluna düşer ve o nedenle bunlara sekonder taş denir. Bunlar alındığı zaman safra kesesinin de alınması gerekmektedir.

Prof. Dr. Cemalettin Ertekin


Soru-Cevap Tüm Videolar