ERCP işleminin yan etkileri var mıdır?


Yapılan her işlemin mutlaka yan etkileri vardır. ERCP’nin de yan etkileri vardır. Bunların başında wirsung kanalına kanule edilebilirse ve kontrast verirse pankreatit gelişme riski vardır. Bu nedenle genellikle sarılıklarda wirsung kanalına girmek tercih edilmez. Yani pankreas kanalına yönelik bir işlem yapılmayacaksa o kanala girmek tercih edilmemektedir.

Bunlar dışında taşları almak için papilla kesildiğinde bazen erken ya da geç kanamalar oluşabilir. Onikiparmak bağırsağında yaralanmalar, delinmeler meydana gelebilir. Endoskopi girişi sırasında nadir görülen onikiparmak bağırsağında ya da yemek borusunda delinmeler meydana gelebilir başlıca riskleri bunlardır.

Prof. Dr. Cemalettin Ertekin


Soru-Cevap Tüm Videolar