ERCP nedir?


ERCP işlemi endoskop yardımıyla yapılan bir tedavi yöntemidir. Aslında İngilizce kelimelerin kısaltılmasından oluşmuştur.
(Endoscopic Retrograde Cholangiocarcinoma Pancreatography)

Yandan görüşlü bir endoskop yardımıyla yemek borusu, mide geçilir ve onikiparmak bağırsağında ikinci kısmında safranın boşaldığı papilla adı verilen bölüme girilir ve oradan safra yollarına ya da pankreas kanalına girilerek skopide safra yolları ve pankreas kanalları görüntülenir. Daha sonra taş veya tümör var ise buna bağlı bir sarılık var ise bunların tedavileri gerçekleştirilir.

Prof. Dr. Cemalettin Ertekin


Soru-Cevap Tüm Videolar