Pankreas kanserinin son evresinde kurtulunabilir mi?


Pankreas kanserinin son evresinde neyin kastedildiği çok önemlidir. Eğer karaciğerde, akciğerde metastazları olmuşsa ve hasta kemoterapiye yanıt vermemişse ki pankreas kanserleri kemoterapiye rezistans dirençli olan tümörlerden biridir. Günümüz kemoterapileri ile yanıt düşük olabilmektedir. Bu tür hastalarda tam bir kür, tam bir tedavi şansı pek yok denilebilir.

Fakat ömrü uzatıcı ve belli şikayetleri gidermek amacıyla kemoterapi değişik kürler şeklinde uygulanabilir. Ama terminal dönem bir hastaysa, ileri bir pankreas kanseri hastaysa bunun kemoterapi ile iyileşeceğini söylemek gerçekçi bir söylem olmayacaktır.

Prof. Dr. Cemalettin Ertekin


Soru-Cevap Tüm Videolar